Horizon of the Possibility

Temat: Tworzę prezentacje: MOTYWOWE, JęZYKOWE I KORESPOND. SZTUK
...różnych epok. 70.Na podstawie analizy wybranych utworów literackich przedstaw motyw i sposoby funkcjonowania pielgrzyma – tułacza. 71.Portret / etos rycerza - przedstaw w literaturze funkcje i znaczenie motywu odwołując się do wybranych przykładów. 72.Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce. 73.Motyw uczty, biesiady, wesela w wybranych przykładach literackich. 74.Omów sposoby funkcjonowania motywu zdrady w utworach literackich. 75.Topos ogrodu w literaturze i sztuce. 76.Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu (onomastyka). 77.Motyw Powstania Styczniowego i jego funkcje w literaturze i malarstwie XIX 78.Motyw rozstania w literaturze. 79.Pożegnania bohaterów literackich - różne realizacje motywu. 80.Dekalog bohaterów G.H. Grudzińskiego / Antydekalog. 81.Człowiek wobec Boga / Rozmowy z Bogiem– przedstaw...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=5599