Horizon of the Possibility

Temat: 1 zadanie
odległość dobrego widzenia oka zdrowego wynosi x = 25 cm = 0,25 m. napiszmy równanie soczewkowe dla układu "oko chore + soczewki okularów 1). Z(o,ch) + Z(ok) = 1/0,25 + 1/y gdzie Z(o,ch)- zdolność skupiająca sozcewki oka chorego Z(ok) -
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=97428Temat: maaaaaałe zadanka
...na rysunku soczewek szklanych są w powietrzu soczewkami rozpraszającymi? A) 1, 3, 4, 5; B) 2, 4, 6; C) 2, 4, 5, 6; D) 1, 3, 5; 15.(rysunek do zadania - w załączniku - nr6) Jaki przyrząd może znajdować się za nieprzeźroczystą przesłoną? Strzałki oznaczają bieg promieni świetlnych. A) pryzmat; B) matowa płytka szklana; C) zwierciadło wypukłe; D) soczewka rozpraszająca. 16. ((rysunek do zadania - w załączniku - nr8)Która soczewka ma największą zdolność skupiającą? 17. To, że ktoś nosi okulary +2 dioptrie oznacza, iż ogniskowa każdej z soczewek tych okularów wynosi: A) 0,5 m; B) - 0,5 m; C) – 2 m; D) 2 m. 18. Chłopiec zbliża się do zwierciadła z prędkością 2 m/s. Prędkość zbliżania się chłopca do swego obrazu w zwierciadle wynosi: A) 1 m/s; B) 2m/s; C) 4 m/s; D) 8 m/s. 19.(rysunek do zadania - w załączniku - nr3) Który z poniższych układów połączonych pryzmatów można...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=72100


Temat:
1. Jaka soczewka jest soczewka okularów o zdolnosci skupiajacej -0.5D? [nalezy podac ogniskowa i rodzaj soczewki] 2.ile wynosi
Źródło: chemifiz.fora.pl/a/a,116.html


Temat: Zadania z fizyki (2)
...krzywizn równe 20 cm i 10 cm. Oblicz zdolność skupiającom i ogniskowom tej soczewki w powietrzu. 2. Soczewka płaskowklęsła ma promień krzywizny powierzchni boczej równy 40 cm. Wykonana jest z materiału o współczynniku załamania 1,40. Ile wynosi ogniskowa tej soczewki umieszczonej w przeźroczystej cieczy o współczynniku załamania 1,60. 3. Soczewka dwuwypukła ma w powietrzu zdolność skupiającom 5D (dioprii), a gdy jest zanudzona w wodzie jej zdolność skupiająca wynosi -1,5D. Ile wynosi współczynnik załamania materiału z którego wykonana jest soczewka? z góry thx ;*
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=91523


Temat: OPTYKA- głównie siatka dyfrakcyjna, zapraszam
...a najbliżej czerwonej C. żółtej, a najbliżej fioletowej D. żółtej, a najbliżej czerwonej E. wszystkie powstaną w tej samej odległości Zadanie 3: Wiązka światła laserowego pada prostopadle na siatkę dyfrakcyjną. Prążek I rzędu obserwujemy pod kątem którego sinus jest równy 1/6, a prążek III rzędu pod kątem: A. 0,5 B. 18 C. 30 D. 45 E. 60 Zadanie 4: Dalekowidz czyta gazetę, trzymając ją w odległości 80 cm od oka. Jaka powinna być zdolność skupiająca soczewek okularów, aby mógł czytać gazetę trzymając ją w odległości 25 cm od oczu? Zadanie 5: Praca wyjścia dla baru wynosi 2,5 eV. Jaka jest maksymalna długość fali światła, które może wywołać fotoemisję elektronów z powierzchni baru? i II grupa tak dla pewności: Zadanie 1: Na siatkę dyfrakcyjną mającą 1000 rys na 1 mm kierujemy prostopadle światło o długości fali 400 nm. Na ekranie za siatką możemy...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=57497


Temat: kilka pytan z fizyki, optyka i fale
...n-tego rzędu od długości fali i odległości między szczelinami. 4. Opisz jakie są warunki zachodzenia reakcji termojądrowej. 5. Zanalizuj etapy ewolucji gwiazd i określ aktualną fazę Słońca w ewolucji na podstawie diagramu H-R. (diagram mam, tylko zanalizować i określić nie umiem;)) i jeszcze zadania: 1. Soczewka skupiająca dalje prosty obraz przedmiotu z powiększeniem równym 2. Odległość przedmiotu od obrazu jest równa 20 cm. Oblicz zdolność skupiającą soczewki. (tutaj chyba zabrakło mi jakiegoś wzoru, bo za chiny nie umiem obliczyć...) 2. Za samochodem osobowym poruszającym się na terenie zabudowanym z szybkością 100 km/h jedzie patrol policyjny () z szybkością 120 km/h. Dźwięk syreny wysyłany przez samochód policyjny ma częstotliwość 10 000 Hz. Przyjmując, że szybkość dźwięku w powietrzu wynosi 330 m/s oblicz częstotliwość dźwięku, który dotrze...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=104869


Temat: optyka geometryczna
oto zadania 1. pewien krótkowidz widzi dobrze przedmioty z odl 25 cm jesli uzywa okularow o zdolnosci skupiajacej -1D ile wynis odleglosc dobrego widzenia bez okularow tego krotkowidza ?? 2. przy patrzeniu na odlegle przedmioty zdolnosc zbierajaca oka ludzkiergo wynosi 58 D po zalozeniu soczewek kontaktowych o ogniskowej 25cm ile wyniesie wowczas zdolnosc zbierajaca ukladu oko-soczewka? 3 dzieki okularom o
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=94680


Temat: kilka pytan z fizyki, optyka i fale
Zadanie 1. Zdolność skupiająca soczewki 1. Z = 1/f f musi być w metrach. Ale równanie soczewki 2. 1/x + 1/y = 1/f pozwala obliczyć Z w równaniu 2) mamy dwie niewiadome : y i f .Skąd wziąć y ? Ze wzoru trzeciego na powiekszenie 3. p = y/x teraz tylko matematyka ! z 3) mamy y = p*x wstawiamy do drugiego 4. 1/x + 1/p*x = 1/f teraz 4) łączymy z 1 ) Z = 1/f = 1/x + 1/p*x Podstaw dane tylko metry! I wyjdzie ci Z w dioptriach. Zadanie 2.najbardziej ogólny wzór Dopplera...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=104869


Temat: 1 zadanie
Więc wynik jest 50 cm. a zadanie to: Dalekowidz widzi dobrze dzięki okularom o zdolności skupiającej 2D. Z jakiej odległości widzi on dobrze bez okularów?Odległość dobrego widzenia 25cm.
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=97428


Temat: Budowa i zasada działania oka
...przedmiotów jako proste jest wynikiem analizy sygnału odbieranego przez nerw wzrokowy, przez odpowiedni ośrodek w mózgu. Przy oglądaniu przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach oko musi się przystosować tak, aby ich obrazy powstawały zawsze na siatkówce. Akomodacja (przystosowanie się oka do oglądania przedmiotów z różnej odległości) polega na zmianie grubości o krzywizny soczewki ocznej. Na skutek tego zmienia się zdolność skupiająca tej soczewki. Im bliżej oka znajduje się obserwowany przedmiot, tym grubsza staje się soczewka, a tym samym zwiększa się jej
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2656


Temat: Pomoc przy zadaniach domowych
Umie ktoś zrobić takie zadanie? Gdy krótkowidz używa okularów o zdolności skupiającej Z= -2D, widzi dobrze z odległości 25cm.Oblicz odległość dobrego widzenia tego krótkowidza, gdy nie używa on okularów. Mógłby ktoś mnie naprowadzić jak to rozwiązać, bo z fizyki kiepsko u mnie.
Źródło: kolekcja24.pl/viewtopic.php?t=544


Temat: Zadania z fizyki
1. Ogniskową soczewki obliczamy według wzoru: 1/f = (n – 1)*(1/R(1) + 1/R(2)),gdzie n = 1,5 ponieważ szkło. Podstaw wartości promieni krzywizny i wylicz. mnie wyszło f = ok.13,3cm Zdolność skupiająca soczewek jest definiowana wzorem : Psi = 1/f ,tylko f musi być wyrażona w metrach. Mnie wyszło,że : psi = ok.7,5 dioptrii. 2. x-odległość przedmiotu, y- odległość obrazu,f-ogniskowa. Stosujemy następujące równania: 1). Odległość ogniskowa : 1/f = (n-1)*(1/R(1) + R(2)) 2). Równanie soczewki: 1/x +1/y = 1/f Równanie 2) do 1) 1/x +1/y =(n-1)*(1/R(1) + R(2)) , skąd n-1 = (1/x +1/y )/(1/R(1) + R(2)) n = 1 + (1/x +1/y...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=91502


Temat: 7 zadań, prosze o pomoc!
...odchyli się promień od jego pierwotnego kierunku po przejściu przez pryzmat? 4.Dalekowidz widzi wyraźnie przedmioty z odległości l=0,5m. Jakich okularów powinien używac, aby normlanie widziec z odległości d=0,25m.? 5.Odległość, z jakiej pewien krótkowidz może jeszcze wyraźnie dostrzegać przedmioty wynosi l=1m. Jakich soczewek musi używac, aby dostrzegać przedmioty położone bardzo daleko ( x -> nieskończoności)? Jaka bedzie ich zdolnośc skupiająca? 6.Przedmiot oglądany pod mikroskopem znajduje się w odległości 0,52cm od obiektywu, którego ogniskowa wynosi 0,5cm. Ogniskowa okularu jest równa 1,5cm, a odległosc dobrego widzenia dla oka d=25cm. Oblicz powiekszenie uzyskane w mikroskopie oraz długośc jego tubusa. Oblicz też powiększenie na podstawie przybliżonych wzorów i porównaj wyniki. 7.Soczewka dwuwypukła o jednakowych promieniach krzywizn jest...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=92098


Temat:
1.zegarmistrzowszka lupa o powiększeniu kątowym 2,5 stosowana jest do oglądania szczegółó. powiekszenie kątowe lupy można obliczyć w przybliżeniu ako stosunek odległości dobrego widzenia (25cm) do ogniskowej lupy wykonaj geometryczna konstrukcje obrazu otrzymanego za pomoca lupy oraz okresl jego cechy oblicz ogniskowa te lupy oblicz zdolność skupiającą tej lupy, dla której powiększenie kątowe wynosi 1 2. powiekszenie liniowe lupy zbudowanej z pojedynczej dwuwypukłej soczewki wynosi 10 soczewka ma jednakowe promienie krzywizny i jest wykonan ze szkła o względnym współczynnkiu załamania 1,5 (względem powietrza) odległośc w której powstaje obraz (odległość dobrego widzenia) wynosi 25cm wykonaj szkic ilustrujący powtanie obrazu w lupie...
Źródło: chemifiz.fora.pl/a/a,140.html


Temat: zadania - zdolnosc skupiajaca soczewki
zad.1 Rzeczywisty i dwukrotnie powiekszony obraz znajduje sie w odległosci D=10 cm. Oblicz zdolnosc skupiajaca tej soczewki zad.2 Przedmiot znajduje sie w odległosci 20 cm od dwustronnie wypukłej soczewki o promieniach powierzchni ograniczajacych r1= 7 cm , r2=9cm. Obraz powstaje w odległosci 9/11 cm od soczewki. Jaki jest wspłoczynnik zalamania materialu z ktorego wykonana jest soczewka
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=102289


Temat: Krótkowzroczność
...Y (patrz wzór 1) nie zmienia się. Jeśli dobrze widzimy trzymając książkę "tuż przy oczach" - np. w odległości 16 cm (bo tak widzimy dobrze), to żeby patrzeć na słowo pisane z "odległości dobrego widzenia", która dla normalnych ludzi została przyjęta jako 24 - 25 cm, musimy włożyć okulary. I tu do obliczeń znów skorzystamy z prostego prawa dotyczącego układów cienkich soczewek blisko położonych. Otóż ich zdolności skupiające sumują się. Oznaczmy zatem: Z1 -
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3600


Temat: Prawo odbicia, Obraz w zwierciadłe płaskim, Prawo załamania
...dokladnie jak w szklach dla krotkowidza. Wielkosc i mniejsce odbicia zalezy od dlugosci ogniskowej i pozycji obiektu. Wszystki odbycia tworzone przez wklesle soczewki sa proste i zmniejszone. Wady w ukladach soczewkowych, a zwlaszcz w soczewkach wkleslych sa spodowodowane przez zaleznosc spolczynnika zalamania od dlugosci fali. Ta wada jest zwana aberracja chromatyczna. Korekcja tej wady jest osiagana przez sklejanie dwoch soczewek, wypuklej i wkleslej. Zdolność skupiająca
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1539


Temat: zadanko...
Wysoko nad płaszczyzną stołu znajduje się punktowe źródło światła o natężeniu 25cd. Jakie będzie oświetlenie w punkcie znajdującym się pod źródłem, jeżeli na drodze promieni umieścimy poziomą soczewkę o zdolności skupiającej 1 dioptrii, przy czym źródło znajduje się w ognisku soczewki. nie wiem jak zrobic to zadanie, za wszelkie wskazowki bede wdzieczny i z gory bardzo dziekuje
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=100870


Temat: poprawka z fizyki 3 gimn.- kilka pytań pytań..
...poprawkowy. Dostałem 30 punktów do nauczenia.Wiekszosc nawet dla mnie prosta, ale o odpowiedzi do kilku z nich wole zapytaj kogos kto sie interesuje fizyka, wszak musze to napisac na 90% takze wole zeby wszystko bylo git :]. Wiec tak: - Zna korzysci płynące z użytkowania prądu elektrycznego -Rozumie,co to znaczy ze odbiorniki maja rożną moc oraz zna jednostki mocy. -Wie jaka jest róznica miedzy obrazem rzeczywistym a pozornym -rozumie pojecia ogniskowa, zdolność skupiająca.Wie jaka jest miedzy nimi zaleznosc -Wie jak zachowują się promienie równoległe do osi optycznej po przejsciu przez soczewki (skupiająca i rozpraszajaca).
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=98925


Temat: Zadania z fizyki (2)
...wynik f = 6,6 cm zdolność skupiaącą obliczysz ze wzoru : psi = 1/f tylko za f musisz podstawić nie 6,6 cm lecz 0,066 m. \Wynik : psi = ok.16,7 dioptrii. 2. W soczewce płaskowklęsłej jeden promień krzywizny jest nieskończenie wielki wobec tego jego odwrotność jest równa zero. Równanie więc ogniskowej jest : 1/f = (n(sz)/n( c) – 1)*1/R,podstaw dane n(sz) = 1,4; n(c ) = 1,6;R = 40cm.Wynik f = - 320 cm. Jest to soczewka rozpraszająca. 3. Równanie na zdolność skupiającą w powietrzu: Psi = 1/f = (n(m) – 1)(1/R1 + 1/R2) 1). 5D =(n(m) – 1)(1/R1 + 1/R2) Równanie na
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=91523


Temat: Canon PowerShot G5
...otwarcia migawki - od 1,3 sekundy - dostępne tylko w trybie ręcznym i Tv); przy czasach 1.3 sek. i dłuższych działa redukcja zakłóceń . Tryby równoważenia kolorystyki obrazu: auto, 6 nastaw według rodzaju oświetlenia (silne światło słoneczne, pochmurny dzień, żarówki, świetlówki, świetlówki o podwyższonej temperaturze, lampy błyskowe), nastawy według wzorca bieli 1 oraz 2 Wizjer: Optyczny, z regulacją zdolności skupiającej Monitor LCD: kolorowy LCD, 1.8-calowy, niskotemperaturowy, polikrystaliczny, krzemowy TFT Wbudowana lampa błyskowa: zasięg: 0,7 - 5 m (szeroki kąt), 0.7 - 4 m (tele) przy ISO100 Tryby fotografowania z błyskiem: auto, auto z redukcją efektu "czerwonych oczu", wyłączenie redukcji "efektu czerwonych oczu", każde zdjęcie z błyskiem, lampa wyłączona;...
Źródło: fotoplaneta.pl/aparaty-cyfrowe/viewtopic.php?t=241


Temat: zadania z optyki:)
...+ 1/y = 1/f(oka) Równanie soczewkowe dla układy "oko-okulary" 2). 1/25 + 1/y = 1/f(oka) +1/f(okul) Od równania 2 odejmijmy równanie 1) 1/25 - 1/50 = 1/f(okul) 1/50 = 1/f(okul) f(okul) = 50 cm. y- odległość obrazu w tych dwóch sytuacjach jest jednakowa gdyż głębokość oka czyli odległość siatkówki oka od soczewki ocznej jest jednakowa ! Zmienia się tylko odległość oglądanego przedmiotu. Zadanie . Najpierw pzrypominam definicję zdolności skupiającej 1). Z = 1/f[m] Metoda rozwiązania identyczna z zadania 4 sytuacja pierwsza(oko + okulary) 2). -1/2 + 1/f(oka) = 1/0,25 + 1/y sytuacja druga (oko chore) 3). 1/f(oka) = 1/x + 1/y gdzie x- poszukiwana odległość dobrego widzenia dla oka chorego od równania trzeciego odejmuję drugie 1/2 = 1/x - 1/0,25 1/2 = (0,25 - x)/0,25*x po przekształceniach dostaję x = 0,22 m.
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=96003


Temat: Problem zadania kinematyka i optyka
...z fizyki dział kinematyka i optyka Treść pierwszego zad. W czasie 20s rakieta poruszała się z a=0,8g w góre po czym wyłączono jej silnik: a)jaka predkosc ma rakieta w chwili wylaczenia silnika b)na jakiej wysokości sie znajduje wowczas c)Po jakim czasie rakieta zwolni do zera d)jaka osiagnie maks.wysokosc e)po jakim czasie rakieta spadnie na ziemie Tresc drugiego zadania: Lupa daje 6 krotne powiekszenie(odleglosc dobrego widzenia d=25cm).Wyznacz jej zdolnosc skupiajaca.
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=101607


Temat: Optyka geometryczna - zadania
...znajduje się przedmiot, jeżeli jego obraz powstały w zwierciadle kulistym wklęsłym o ogniskowej 12cm jest pozorny i powiększony trzykrotnie. 2. Oblicz wartość kąta granicznego dla pewnego ośrodka, jeśli światło, padając na ośrodek z próżni pod kątem 45 stopni załamuje się pod kątem 30 stopni. 3. Soczewka skupiająca wykonana jest ze szkła o współczynniku załamania 1,5 a promienie jej krzywizn mają długość 1m. O ile zmieni się zdolność skupiająca tej soczewki jeśli promienie krzywizn zmnijszą się o 20 cm. 4. Obraz przedmiotu powstał w odległości 20cm od zwierciadła. Powiększenie zwierciadła jest równe 1/3 Oblicz promień krzywizny zwierciadła 5. Oblicz kąt graniczny dla układu woda-szkło jeśli promień świetlny rozchodzi się w wodzie. Współczynnik załamania wody wynosi 1,33 a szkła 1,5. 6. Oblicz współczynnik załamania substancji, z jakiej...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=105921


Temat: zadania z szoczewkami
zad.1. Rzeczywisty i dwukrotnie powiększony obraz znajduje się w odległości 10 cm od soczewki. Oblicz ogniskową soczewki. zad. 2. jak daleko od soczewki skupiającej o ogniskowej 42 cm znajduje sie przedmiot jęzeli jego odległość od obrazu pozornego tego przedmiotu wynosi 56 cm. zad. 3. Promienie krzywizny soczewki wypukłej ze szkła o współczynniku załamania 1,5 wynoszą20 cm i 30 cm. Jaka jest jej zdolnośc skupiająca i ogniskowa? ZAD. 4 PROMIENIE KRZYWIZNY DWUWYPPUKłEJ SOCZEWKI SZKLANEJ używanej jako lupy są r1=4 cm i r2= 5 cm. jakie jest powiekszenie lupyjeżeli n lupy wynosi 1,5 a d=32 cm
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=101513


Temat: Seul P4 - wykres światłości
...optyki. Świeci mięciutko i szeroko. W sumie wykres nie wymagający komentarza, zamieszczam go tylko dlatego, że na porównawczej charakterystyce prawie nie widać kształtu krzywej. 2.Wspomniany wyżej wykresik pokazujący różnicę w rozsyle światłości przy diodzie bez i przy zastosowaniu optyki: 3. Trzeci wykres przedstawia rozkład światłości diody z optyką w jednostkach względnych. Dzięki temu można oszacować zdolności skupiające soczewki. Pragnę zaznaczyć, że sprzedawcę prosiłem o soczewkę możliwie szeroko świecącą, najlepiej 45 stopni, a dał mi taką... Pozdrawiam
Źródło: swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3345


Temat: Optyka, zadania
...niebieskiego. 2.Promień świetlny przechodzi ze szkła o współczynniku załamania 1.5 do powietrza. Oblicz prędkość światła w szkle. Czy jest możliwe zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia promienia świetlnego, przechodzacego ze szkła do powietrza? Jeśli tak, oblicz sinus kąta granicznego. 3.Soczewkę wypukła o promieniu krzywizny 20cm wykonano ze szkła o współczynniku załamania 1.5 Oblicz ogniskową tej soczewki oraz jej zdolnosć skupiająca. 4.Przedmiot umieszczono w odległości x od soczewki skupiającej o ogniskowej 25cm. Jego obraz powstał w odległości 1.5m od soczewki. Oblicz odległość przedmiotu od soczewki oraz jej powiększenie. 5.Na siatkę dyfrakcyjną pada prostopadle niebieski promień świetlny o długości 1nm. Jego czwarty prążek interferencyjny powstaje w tym samym miejscu,. co trzeci prązek interferencyjny promienia żółtego....
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=91499


Temat: Bezcenny wzrok
Krótkowzroczność AAA Krótkowzroczność (miopia - gr. myopia) jest jedną z najczęściej spotykanych wad refrakcyjnych wzroku polegającą na tym, że oko (soczewka oka) nieprawidłowo skupia promienie świetlne. W akomodującym oku zdrowym ogniskowane są one na siatkówce, w nieakomodującym oku krótkowzrocznym ogniskowane są przed siatkówką. Inaczej mówiąc jest to taki stan zdolności skupiającej układu optycznego oka, w którym promienie równoległe (biegnące z nieskończoności) ogniskowane są przed siatkówką. Wiąże się to ze zbyt długą osią gałki ocznej (krótkowzroczność osiowa), z nieprawidłową (zbyt wypukłą) krzywizną poszczególnych elementów układu optycznego oka, zwłaszcza rogówki i soczewki (krótkowzroczność krzywiznowa), a także ze wzrostem współczynnika załamania...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=35


Temat: 7 zadań, prosze o pomoc!
...soczewki krótkowidza, y(1)-odległość soczewki od siatkówki, gdyż na niej powstaje obraz bez okularów,x(1)=0,5m , x(2) = 0,25 m A teraz to samo równanie do sytuacji z okularami 2). 1/f(1) +1/f(ok.) = 1/x(2) + 1/y(1) ,gdyż odległość powstającego obrazu jest taka sama jak w pierwszym przypadku albowiem jest to odległość soczewki oka od siatkówki. Odejmij stronami te dwa równania, np. 2 od 1 1/f(ok.) = 1/x(1) – 1/x(2) ,ale 1/f z definicji jest zdolnością skupiającą soczewki czyli D = 1/x(1) – 1/x(2) ,podstaw liczby i będziesz miała wynik d = -2 dioptrii. Zad.5. Rozwiązujesz identycznie jak zad.4. wtedy x(20 = nieskończoność czyli 1/x(2) = 0,po odjęciu stronami równań dostaniesz ,że 1/f(ok.) = - 1/x(10 , czyli D = -1 dioptrii.
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=92098


Temat: BARDZO PROSZE O POMOC! Pilne
Zadanie1 przedmiot o wysokosci 2cm ustawiono prostopadle do osi optycznej soczewki w odleglosci 15cm od niej. zdolnosc skupiajaca soczewki wynosi 10diopri znajdz polozenie i wysokosc obrazu Zadanie2 soczewka dwuwypukla ograniczona powierzchniami o jednakowych promieniach krzywizny rownych12cm umieszczono w takiej samej odleglosci od przedmiotu ze powiekszenie otrzymanego na ekranie obrazu jest rowne p. oblicz odleglosc przedmiotu od ekranu jesli: a) p=2 p=0,5 c) p=1 Wspolczynnik zalamania materialu soczewki wzgledem otoczenia wynosi1,5
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=101800


Temat: problemy z zadaniami:(
Rozwiązanie 2 Efekt ten, przy patrzeniu prostopadłym do płytki można obliczyć z gotowego wzoru h = d/n gdzie d-grubość płytki. Dowód tego wzoru jest b. zawiły i wymaga rysunku, którego ja nie mogę wykonać. Rozwiązanie 3 Kiedy patrzy bez okularów, to przedmiot jest w odległości x = 10cm = 0,1 m. Wobec tego równanie opisujące tę sytuację 1. D = 1/o,1 + 1/y Gdzie D- zdolność skupiająca soczewki oka, y-odległość obrazu na siatkówce od soczewki oka Kiedy założy okulary, to równanie zmieni się po lewej stronie ,musimy dodać
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=101651


Temat: zadanko...
Jak zwykle u Ciebie- bzdurne sformułowanie zadania,tym razem pytania. Ogniskową soczewki nie mierzymy w dioptriach tylko w metrach.Dioptrie to miara zdolpści skupiającej.I pytanie powinno brzmieć: o ile dioptrii zmieni się zdolność skupiająca oka człowieka. Rozwiązanie tego zadania wymaga znajomści definicji
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=100870


Temat: Optyka - proszę o szybką pomoc!
...przechodzi z bursztynu o współczynniku załamania 1,55 do powietrza.Oblicz prędkość światła w bursztynie. Czy jest mozliwe zjaiwsko całkowitego wewnętrznego odbicia promienia świetlnego który przechodzi z bursztynu do powietrza? Jeśli tak oblicz sinus kąta granicznego. 2. Soczewkę płasko-wypukłą o promieniu krzywizny 11,5cm wykonano ze szkła kwarcowego o współczynniku załamania 1,46.Oblicz ogniskową tej soczewki oraz jej zdolność skupiającą. 3.Przedmiot umieszczono w odległości X od sczewki skupiającej o ogniskowej 10cm.Uzyskano obraz powiększony 2,5 razy.Obicz odległość obrazu od soczewki. 4. Święcącą strzałkę o wysokośći 3cm umieszczono w odległośći 1cm od soczewki skupiającej o ogniskowej 5cm. Oblicz odległość obrazu od soczewki i wysokość obrazu oraz podaj jego cechy. Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc!!
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=88370


Temat: zadania z optyki:)
...dwukrotnie powiększony. Oblicz promień krzywizny soczewki. 3. Promienie krzywizny dwuwypukłej soczewki szklanej używanej jako lupy są równe 4cm i 5 cm . Współczynnik załamania szkła = 1,5. Oblicz powiększenie tej lupy dla odległości dobrego widzenia równej 25 cm. 4. Człowiek przy czytaniu musi trzymać książkę w odległości 50 cm od oka. Jakich okularów powinien używać, aby móc czytać z odległości 25 cm.? 5. Gdy krótkowidz okularów o zdolności skupiającej Z = -2D, widzi dobrze z odległości 25 cm. Oblicz odległość dobrego widzenia tego krótkowidza, gdy nie używa on okularów. 6. Przedmiot oglądany przez mikroskop znajduje się w odległości 0.52 cm od obiektywu, którego ogniskowa wynosi 0.5 cm. Ogniskowa okularu jest rowna 1.5 cm, a odległość dobrego widzenia dla oka d = 25 cm . Oblicz powiekszenie uzyskane w mikroskopie oraz długość jego tubusa. Oblicz tez powiekszenie...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=96003


Temat: Optyka, zadania
...prawo Sneliusa: Sin alfa/sin beta = n(2)/n(1) ale sin beta = sin 90 = 1 , n(2) = 1 , więc otrzymujemy wzór na kąt graniczny Sin alfa = 1/n(1), podstaw liczby i z tablic znjdź wartość alfa graniczny dla szkła. 3. Każda soczewka ma dwie powierzchnie i dwa promienie krzywizny a w tekście jest tylko jeden!? istnieje wzór na ogniskową: 1/f = (n – 1)*[1/R(1) + 1/R(2)] dowiedz się u kolegi ile wynosi drugi promień krzywizny a sam znajdziesz ogniskową! Zdolność skupiającą soczewek definiuje wzór: Psi = 1/f (ogniskowa w metrach!). Jak obliczysz ogniskową to psi znajdzie ci twój kalkulator. To by było na tyle . Jak chcesz mieć więcej to zrób nowy post i załącz pozostałe zadania,albowiem za jeden post odwalać 6 zadań to nawet rzymianie nie wyzyskiwali tak swoich niewolników...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=91499


Temat: Co to jest? Konwerter, pierścień makro?
Kuszelas - DCR150 ma dokłądnie takie same rozmiary zewnętrzne jak DCR-250. Oba mają gwint mocujący 43mm i gwint pod filtr 49mm. DCR 150 różni się mniejszą zdolnością skupiającą. Po założeniu na DFA100f2.8 macro przy pierścieniu ostrości na nieskończoność mamy z Raynoxem DCR-250 ostrość w odległości ok. 11cm przed konwerterem a z DCR-150 w odległości ok. 20cm. Po nastawieniu pierścienia ostrości na minimalną odległość mamy z DCR-250 ostrość w odległości ok. 6cm i 11.5mm wypełnia całą szerokosć kadru, z DCR150 strość jest w odległości niecałych 8cm i szerokość...
Źródło: pentax.org.pl/viewtopic.php?t=14696


Temat: Fizyka w pigułce
...płynącego przez ten przewodnik. Jednostką oporu elektrycznego przewodnika jest 1 Ω. Czas połowicznego rozpadu to czas, po którym z początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego w próbce, pozostaje połowa. Jednostką czasu połowicznego rozpadu jest 1 s. Ogniskowa zwierciadła (soczewki) to odległość ogniska od środka czaszy zwierciadła (środka soczewki). Jednostką ogniskowej zwierciadła (soczewki) jest 1 m. Zdolność skupiająca soczewki to odwrotność ogniskowej soczewki wyrażonej w metrach. Jednostką
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3447


Temat: Problem z obliczaniem błędów
Witam serdecznie... mam problem z obliczeniem błędów. Próbowałem obliczyć błąd metodą logarytmiczną ale za nic nie wiedziałem co podstawić pod wzór... Proszę o pomoc. Oto treść podpunktu: Przeprowadzić dyskusję błędów obliczając błędy procentowe względem wartości zdolności skupiającej podanych na oprawie soczewek. Z tym ze błędy należy policzyć z różniczki zupełnej bądź pochodnej logarytmicznej. Z góry dziekuje
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=87205


Temat: Optyka - zdolność skupiająca soczewki...
1. Napiszmy równanie soczewkowe dla oka chorego: 1). 1/1 + 1/y = 1/f(oka) = Z(oka) Napiszmy równanie soczewkowe dla oka chorego z okularami o nieznanej zdolności skupiającej szkieł. 2). 1/niesk + 1/y = 1/f(oka) + 1/f(szk) = Z(oka) + Z(szk) Po podstawieniu równania 1) do równania 2) dostajemy 1/y = 1 + 1/y + Z(szk),skąd 0 = 1 + Z(szk) skąd Z(szk) = -1 D. 2. Napiszemy równanie soczewkowe dla układu ?oko plus okulary: 1). 1/0,25 + 1/y = Z(oka) + 0,75 D Napiszmy równanie soczewkowe dla oka dalekowidza 2). 1/d + 1/y = Z(oka) ,gdzie d- poszukiwana odległość dobrego widzenia oka dalekowidza nieuzbrojonego w...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=96640